the vision photos.JPG

Foteniu sa venujem viac ako 12 rokov. Aktívne fotím od roku 2012 pod značkou TheVisionPhotos. Zameriavam sa hlavne na módne fotenia, portréty, lookbooky, reklamné kampane, produktové fotky, vrátane interiérov a v neposlednom rade postprodukciu.

Ako freelancer často spolupracujem s reklamnými agentúrami, produkciami a televíziami na rôznych projektoch.


Klienti a partneri